Ana içeriğe geç

Sepetiniz

Sepetiniz şu anda boş.
/tr/collections/all
'>Alışverişe devam etmek için burayı tıklayın .

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

DEMA KİMYA DERİ VE TEKSTİL SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. WEB SİTESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: SATICI: Dema Kimya Deri ve Tekstil Sanayi Tic. Ltd. Şti. İstanbul Deri Org. San. Bölgesi Kazlıçeşme Cad. H-13 A Parsel Tuzla-İstanbul / Web Adresi: www.turnandbake.com

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.turnandbake.com web sitesinde elektronik yangın siparişi verdiği, sözleşmede bahşiş geçen bedelin haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik güvenlik önlemlerinin gerektirdiğince şüpheler hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel esası, satış fiyatı, ödeme şekli, dağıtım koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğu, bu ön bilgileri elektronik saldırıyı teyit ettiği ve sonrasında mal /Hizmeti siparişin sona ermesi iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.turnandbake.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin taşıyıcı parçalarıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME TARİHİ: Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha alıcı sözleşmesi tarafından sipariş üzerine imzalanarak kabul edilmiştir.

MADDE 4- MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: Mal/hizmet, Alıcının teslimini talep etmiş olduğu .... adresinde .....'a teslim edilecektir.

MADDE 5- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI: Teslimat; Stokun müsadeli olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına taşınmasından sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmet siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatma kullanım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, Satıcı mal/hizmet teslimi bedelinden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ: Alıcı, sözleşme konu mal/hizmeti teslim aldığı yer önce muayene edecek ve ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. Evlenmiş ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin muhafaza yükümlülüğü, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanımınasa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanım nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde Satıcıya göre şartlarle. Bu durumda teslimat giderleri tamamen Alıcıya aittir.

MADDE 7- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ: Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım talimatları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecekse, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatını kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine tesliminden sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa değerli evrakını iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı referanslarla satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta satın alabilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının bulaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10(on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli kılınmasın gerçekleştirilmesi için Satıcıya gönderilebilir, bu durumda teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 8- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ: Mal/hizmetin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.turnandbake.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım bölümünde yer alan bilgide ve iş bu sözleşmenin Gönderim bileşeni sayılan faturada ödenmesi gibidir.

MADDE 9- MAL/HiZMETiN PEŞİN FİYATI: Mal sonu/hizmetin peşin fiyatı sipariş mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte verilen yol faturaları mevcuttur.

MADDE 10- VADELİ FİYAT: Mal/hizmetin satış fiyatına sonu yapılan vadeye göre fiyat sipariş maili atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte maliyetlerin fatura içeriği mevcuttur.

MADDE 11- FAİZ: Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin idame faiz oranından ve bu durumda % 30'dan fazla olamaz. Alıcının aldığı bankaya karşı 13.md. hükmünden sorumludur.

MADDE 12- PEŞİNAT TUTARI: Mal/hizmetin peşinat siparişi sonu mail at örneği verilen fatura ve ürün ile birlikte verilen fatura fiyatları mevcuttur.

MADDE 13- ÖDEME PLANI: Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme gereksinimleri, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gerektirdiği hesap özetinden taksit ödemesini ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 14- CAYMA HAKKI: Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sahibi veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma kullanımının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya e-posta ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. md. koruma ortamlarının kullanılmamış olması kalıntıları. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişi veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete faturanın süresinin uzaması. Cayma talebi ihbar ihbarına ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli Alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Faturalı alıcının alacağızse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlüler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Alıcı tarafından karşılanır.

MADDE 15- CAYMA HAKKI KULLANMAYACAK MAL/HIZMETLER: Niteliği geri verilemez mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanım tarihi geçen mal/hizmetler, tek ortaya çıkan mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit vb) ile kozmetik malzemelerinde cayma payının kullanılması için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması özellikler bulunmaktadır.

MADDE 16- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI: Alıcı, kredi kartı ile sahip olduğu son temerrüde düşen halinde kart sahibi bankanın kendisi ile sahip olduğu kredi kartı süresinin etrafındaki faiz giderleri ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masraf ve kâlet bedelini Alıcıdan talep edebilir ve her mahfazasında Alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, tahliyenin gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşturduğu zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 17- YETKILI MAHKEME: İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI: Dema Kimya Deri ve Tekstil Sanayi Tic. Ltd. Şti.